Sản phẩm Uni

Giải pháp đào tạo cử nhân trực tuyến Onschool (thuộc Onschool Edtech Group) hợp tác với các trường đại học triển khai đào tạo các Chương trình cử nhân trực tuyến (TVU – Onschool, TMU – Onschool,…). Trong đó Onschool cung cấp giải pháp công nghệ, dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ vận hành và tạo nguồn tuyển sinh.

0769899899