Chúng tôi cung cấp các giải pháp về công nghệ giáo dục toàn diện nhất.

DỊCH VỤ VẬN HÀNH

THIẾT KẾ GIẢI PHÁP

Tư vấn, thiết kế chuyển đổi chương trình đào tạo từ Offline sang Online

XÂY DỰNG HỌC LIỆU

Thiết kế, xây dựng học liệu chuyển đổi từ Offline sang Online.

HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ

Thiết kế, xây dựng hệ thống công nghệ trọn gói phục vụ đào tạo trực tuyến/

VẬN HÀNH DỊCH VỤ

Tư vấn xây dựng quy trình, cung cấp dịch vụ vận hành đào tạo trực tuyến

TUYỂN SINH TẠO NGUỒN

Nghiên cứu thị trường, quảng bá tạo nguồn tuyển sinh