Sản phẩm Master

Giải pháp đào tạo cử nhân trực tuyến Onschool (thuộc Onschool Edtech Group) hợp tác và triển khai các chương trình thạc sỹ trực tuyến với các trường đại học trong và ngoài nước. Trong đó Onschool cung cấp giải pháp công nghệ, dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ vận hành và tạo nguồn tuyển sinh.

0769899899