Sản phẩm OnSkill

OnSkill Talent là Hệ thống Học tập – Phát triển kỹ năng thực tiễn dành cho các đối tượng như sinh viên, người đi làm,… những người đang tìm kiếm khóa học phù hợp để hoàn thiện và phát triển bản thân.

Hiện OnSkill Talent đang phát triển các chương trình đào tạo lập trình viên (iRonHack), chương trình đào tạo phân tích dữ liệu (DataAnalyst)…

 

 

 

 

0769899899