LEARNING PASSPORT

Learning Passport (Hộ chiếu học tập) là một sản phẩm ghi nhận toàn bộ quá trình học tập của người học trên một hệ thống bao gồm:

  • Quá trình học tập (Trường lớp nào? Đã học course nào? Kỹ năng chuyên môn gì?)
  • Chuyên môn (Điểm số, chứng chỉ)
  • Thực hành chuyên môn ( Dự án, kết quả, đánh giá..)
  • Kỹ năng mềm (Làm việc độc lập từ xa, làm việc nhóm từ xa, sử dụng công cụ học tập và là dự án online..)
0979208390