ONSCHOOL

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN

zusman.png
zing.png
madrin.png
armond-1.png
x.venox_.png
geo.png
fifthflour.png
larozse.png
bolier.png
mapmaster.png
darkside.png
digit.png
col.png

Previous
Next

DỊCH VỤ CUNG CẤP của chúng tôi

Thiết kế giải pháp

Tư vấn, thiết kế chuyển đổi chương trình đào tạo từ Offline sang Online

Xây dựng học liệu

Thiết kế, xây dựng học liệu chuyển đổi từ Offline sang Online

Hệ thống công nghệ

Thiết kế, xây dựng hệ thống công nghệ trọn gói phục vụ đào tạo trực tuyến

Vận hành dịch vụ

Tư vấn xây dựng quy trình, cung cấp dịch vụ vận hành đào tạo trực tuyến

Tuyển sinh tạo nguồn

Nghiên cứu thị trường, quảng bá tạo nguồn tuyển sinh

Easy to use interface

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

Interaction

– Thảo luận tình huống dẫn nhập
– Đọc tài liệu tham khảo và trả lời câu hỏi

Lecture

-Tài liệu bài giảng
– Video tương tác

Interaction

Case study – Hỏi đáp trên hệ thống diễn đàn

Support

– Được hỗ trợ trong quá trình học tập

Practice

Bài tập luyện tập trắc nghiệm – Project – Live session

Evaluation

– Bài tập trắc nghiệm – Project thực hành – Thi kết thúc học phần

Certification

– Chứng chỉ hoàn thành môn học, tốt nghiệp.

Motivation

– Thảo luận tình huống dẫn nhập
– Đọc tài liệu tham khảo và trả lời câu hỏi

Lecture

-Tài liệu bài giảng
– Video tương tác

Interaction

Case study – Hỏi đáp trên hệ thống diễn đàn

Support

– Được hỗ trợ trong quá trình học tập

Interaction

– Thảo luận tình huống dẫn nhập
– Đọc tài liệu tham khảo và trả lời câu hỏi

Lecture

-Tài liệu bài giảng
– Video tương tác

Interaction

Case study – Hỏi đáp trên hệ thống diễn đàn

“What really turned me over was the ability to understand how everything works without any prior knowledge.”

John Doe
Designer

MOTIVATION / ĐỘNG LỰC

Thảo luận tình huống dẫn nhập. Đọc tài liệu tham khảo và trả lời câu hỏi.

Read More


LECTURE / LÝ THUYẾT

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Read More

INTERACTION / TƯƠNG TÁC

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Read More


SUPPORT / HỖ TRỢ

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Read More

PRACTICE / LUYỆN TẬP

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Read More


EVALUATION / ĐÁNH GIÁ

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Read More

CERTIFICATE / CHỨNG CHỈ

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Read More

Make a beautiful website

It has never been easier to create pages and websites on WordPress


Click me

Image Source: WOCinTechChat, Icon Finder

zusman.png
zing.png
madrin.png
armond-1.png
x.venox_.png
geo.png
fifthflour.png
larozse.png
bolier.png
mapmaster.png
darkside.png
digit.png
col.png

Previous
Next

Image Source: WOCinTechChat, Icon Finder