[ux_slider timer=”2500″] [ux_banner height=”700px” bg=”1886″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.02)” bg_pos=”28% 71%” parallax=”10″] [text_box width=”70″ width__sm=”100″ animate=”fadeInDown” position_x=”5″ position_y=”10″ text_align=”left”] [ux_text font_size=”0.75″]

ONSCHOOL

[/ux_text] [/text_box] [text_box width=”72″ width__sm=”100″ animate=”fadeInUp” position_x=”5″ position_y=”20″ text_align=”left”] [ux_text font_size=”0.95″ line_height=”1.75″]

Cung cấp giải pháp CHUYỂN ĐỔI SỐ

TOÀN DIỆN NHẤT trong giáo dục

[/ux_text] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”700px” bg=”728″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.5)” bg_pos=”28% 71%”] [text_box width=”70″ width__sm=”100″ animate=”fadeInDown” position_x=”5″ position_y=”15″ text_align=”left”] [ux_text font_size=”0.95″]

Xu hướng phát triển bền vững:

[/ux_text] [ux_text font_size=”1″ line_height=”2.1″]

CÔNG NGHỆ VÌ CON NGƯỜI

[/ux_text] [/text_box] [/ux_banner] [ux_banner height=”700px” bg=”2065″ bg_size=”original” bg_pos=”57% 49%”] [text_box text_color=”dark” width=”83″ width__sm=”84″ animate=”fadeInLeft” position_x=”5″ position_y=”15″ text_align=”left”] [ux_text font_size=”1″ line_height=”2.1″ text_align=”left” text_color=”rgb(255,255,255)”]

Mở cửa tương lai

khi song hành cùng công nghệ hiện đại.

[/ux_text] [/text_box] [/ux_banner] [/ux_slider] [scroll_to title=”onschool” bullet=”false”] [section label=”Giới thiệu ons” class=”#gioi-thieu”] [gap height=”15px”] [ux_text font_size=”1.5″ text_align=”center”]

VỀ ONSCHOOL

[/ux_text] [row] [col span=”11″ span__sm=”12″ padding=”25px 0px 0px 0px” margin=”0px 0px 25px 25px” align=”center” animate=”fadeInRight”] [ux_text text_align=”left”]

Onschool được thành lập vào năm 2020 bởi đội ngũ chuyên gia với hơn 10 năm kinh nghiệm, chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ giáo dục và chuyển đổi số giáo dục. Onschool đã triển khai thành công nhiều mô hình sản phẩm đào tạo trực tuyến từ ngắn hạn đến dài hạn, cho nhiều trường đại học lớn trong nước và ngoài nước với quy mô hàng trăm ngàn người học.

[/ux_text] [/col] [/row] [ux_slider nav_style=”simple” nav_color=”dark” bullets=”false” timer=”2500″] [row width=”custom” v_align=”middle” h_align=”center” padding=”18px 12px 0px 0px”] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”160px” bg=”1940″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.593)” bg_pos=”52% 100%” hover=”zoom-fade” link=”blog”] [text_box width=”90″ margin=”0px 0px -px 0px” padding=”18px 0px 0px 0px” position_x=”50″ position_y=”50″]

6000+

[ux_text line_height=”2.05″]

Học viên

[/ux_text] [ux_text font_size=”1.4″ line_height=”1.2″ text_align=”center”]

trong và ngoài nước

[/ux_text] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”160px” bg=”692″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.593)” bg_pos=”55% 11%” hover=”zoom-fade” link=”blog”] [text_box width=”90″ padding=”18px 0px 0px 0px” position_x=”50″ position_y=”50″]

94%

[ux_text line_height=”2.05″]

sinh viên

[/ux_text] [ux_text font_size=”1.4″ line_height=”1.1″ text_align=”center”]

hài lòng và đăng ký học tiếp

[/ux_text] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”160px” bg=”1941″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.593)” bg_pos=”55% 11%” hover=”zoom-fade” link=”blog”] [text_box width=”90″ position_x=”50″ position_y=”5″]

10+

[ux_text line_height=”2.05″]

ĐỐI TÁC

[/ux_text] [ux_text font_size=”1.4″ line_height=”1.1″ text_align=”center”]

là các trường đại học lớn tại Việt Nam và quốc tế

[/ux_text] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row] [row width=”custom” v_align=”middle” h_align=”center” padding=”18px 12px 0px 0px”] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”160px” bg=”464″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.593)” bg_pos=”55% 11%” hover=”zoom-fade” link=”blog”] [text_box width=”76″ position_x=”50″ position_y=”50″]

4+

[ux_text line_height=”2.05″]

SẢN PHẨM

[/ux_text] [ux_text font_size=”1.4″ line_height=”1.2″ text_align=”center”]

kết hợp đào tạo từ K12 đến MBA

[/ux_text] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [ux_banner height=”160px” bg=”1940″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.593)” bg_pos=”52% 100%” hover=”zoom-fade” link=”blog”] [text_box width=”90″ margin=”0px 0px -px 0px” padding=”18px 0px 0px 0px” position_x=”50″ position_y=”50″]

6000+

[ux_text line_height=”2.05″]

Học viên

[/ux_text] [ux_text font_size=”1.4″ line_height=”1.2″ text_align=”center”]

trong và ngoài nước

[/ux_text] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″] [/col] [/row] [/ux_slider] [/section] [section label=”Dịch vụ”] [gap height=”80px”] [ux_text font_size=”1.5″ text_align=”center”]

DỊCH VỤ

[/ux_text] [gap] [row style=”large” width=”custom” custom_width=”1100px”] [col span=”3″ span__sm=”12″ align=”center” animate=”fadeInLeft”] [featured_box img=”1820″ img_width=”100″] [ux_text text_align=”center”]

THIẾT KẾ

CHƯƠNG TRÌNH

Tư vấn, thiết kế chuyển đổi chương trình đào tạo từ Offline sang Online

[/ux_text] [/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ align=”center” animate=”fadeInLeft”] [featured_box img=”1822″ img_width=”100″] [ux_text text_align=”center”]

PHÁT TRIỂN

HỌC LIỆU

Thiết kế, xây dựng học liệu chuyển đổi từ Offline sang Online

[/ux_text] [/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ align=”center” animate=”fadeInLeft”] [featured_box img=”1821″ img_width=”100″ icon_color=”rgb(255, 255, 255)”] [ux_text text_align=”center”]

HỆ THỐNG

CÔNG NGHỆ

Thiết kế, xây dựng hệ thống công nghệ trọn gói phục vụ đào tạo trực tuyến

[/ux_text] [/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”0px 0px 12px -29px” align=”center” animate=”fadeInRight”] [ux_banner height=”260px” bg=”1867″ border=”0 0px 0px 0px” border_margin=”0 0px 0px 0px” border_style=”dotted”] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row] [row style=”large” width=”custom” custom_width=”1100px”] [col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”0px 0px 0px 28px” align=”center” animate=”fadeInLeft”] [ux_banner height=”260px” bg=”1923″ border=”0 0px 0px 0px” border_margin=”0 0px 0px 0px” border_style=”dotted”] [text_box position_x=”50″ position_y=”50″] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ align=”center” animate=”fadeInRight”] [featured_box img=”1821″ img_width=”100″ icon_color=”rgb(255, 255, 255)”] [ux_text text_align=”center”]

VẬN HÀNH

DỊCH VỤ

Tư vấn xây dựng quy trình, cung cấp dịch vụ vận hành đào tạo trực tuyến

[/ux_text] [/featured_box] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ align=”center” animate=”fadeInRight”] [featured_box img=”1821″ img_width=”100″ icon_color=”rgb(255, 255, 255)”] [ux_text text_align=”center”]

TUYỂN SINH

TẠO NGUỒN

Nghiên cứu thị trường, quảng bá tạo nguồn tuyển sinh

[/ux_text] [/featured_box] [/col] [/row] [gap height=”15px”] [/section] [section label=”sản phẩm” padding=”0px”] [gap height=”80px”] [ux_text font_size=”1.5″ text_align=”center”]

SẢN PHẨM

[/ux_text] [gap height=”15px”] [row style=”collapse” v_align=”middle” padding=”0px 0 0px 0px”] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”12″] [ux_banner height=”70vh” height__sm=”400px” height__md=”600px” bg=”1966″ bg_color=”rgb(28, 28, 28)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.5)” bg_pos=”39% 38%” hover=”zoom”] [text_box margin=”-26px 0px 0px 0px” padding=”0px 0 0px 0px” animate=”fadeInDown” position_x=”50″ position_y=”50″] [ux_text font_size=”0.75″ line_height=”0.95″]

K12

[/ux_text] [/text_box] [text_box hover=”blur” width=”90″ margin=”0px 0px 0 0px” padding=”150px 0px 0px 0px” position_x=”50″ position_y=”50″] [ux_text font_size=”1″]

Cung cấp khóa học trực tuyến dành cho học sinh từ cấp tiểu học lên đên trung học phổ thông nhằm tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, đem lại hiệu quả cao

[/ux_text] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”12″] [ux_banner height=”70vh” height__sm=”400px” height__md=”600px” bg=”1941″ bg_color=”rgb(28, 28, 28)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.5)” bg_pos=”39% 38%” hover=”zoom”] [text_box margin=”-26px 0px 0px 0px” padding=”0px 0 0px 0px” animate=”fadeInDown” position_x=”50″ position_y=”50″] [ux_text font_size=”0.75″ line_height=”0.95″]

CỬ NHÂN

[/ux_text] [/text_box] [text_box hover=”blur” width=”90″ margin=”0px 0px 0 0px” padding=”150px 0px 0px 0px” position_x=”50″ position_y=”50″] [ux_text font_size=”1″]

Onschool kết hợp với các trường đại học triển khai chương trình Cử nhân Trực tuyến hệ đào tạo từ xa giúp sinh viên tiếp cận giáo dục bậc đại học ở mọi lúc, mọi nơi.

[/ux_text] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”12″] [ux_banner height=”70vh” height__sm=”400px” height__md=”600px” bg=”1962″ bg_color=”rgb(28, 28, 28)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.5)” bg_pos=”39% 38%” hover=”zoom”] [text_box width=”70″ margin=”-26px 0px 0px 0px” padding=”0px 0 0px 0px” animate=”fadeInDown” position_x=”50″ position_y=”50″] [ux_text font_size=”0.75″ line_height=”0.95″]

SAU ĐẠI HỌC

[/ux_text] [/text_box] [text_box hover=”blur” width=”90″ margin=”0px 0px 0 0px” padding=”125px 0px 0px 0px” position_x=”50″ position_y=”50″] [ux_text font_size=”1″]

Triển khai chương trình MBA kết hợp với các trường đại học danh tiếng trên thế giới, mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên Việt Nam.

[/ux_text] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”12″] [ux_banner height=”70vh” height__sm=”400px” height__md=”600px” bg=”1928″ bg_color=”rgb(28, 28, 28)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.5)” bg_pos=”76% 62%” hover=”zoom”] [text_box width=”70″ margin=”-35px 0px 0px 0px” padding=”0px 0px 10px 0px” animate=”fadeInDown” position_x=”50″ position_y=”50″] [ux_text font_size=”0.75″]

KỸ NĂNG

NGHỀ NGHIỆP

[/ux_text] [/text_box] [text_box hover=”blur” width=”90″ margin=”0px 0px 0 0px” padding=”125px 0px 0px 0px” position_x=”50″ position_y=”50″] [ux_text font_size=”1″]

Khóa học cung cấp kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thực tiễn với giảng viên là các chuyên gia doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực

[/ux_text] [/text_box] [/ux_banner] [/col] [/row] [/section] [gap height=”60px”] [section] [ux_text font_size=”1.5″ text_align=”center”]

TIN TỨC

[/ux_text] [gap height=”15px”] [ux_slider nav_color=”dark” bullets=”false”] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”fadeInRight”] [ux_image_box style=”overlay” img=”1984″ image_height=”300px” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.55)” text_align=”left” text_hover=”bounce”]

Onschool

Nhận bằng khen đóng góp hợp tác phát triển cùng Đại học Trà Vinh

[/ux_image_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”fadeInRight”] [ux_image_box style=”overlay” img=”1987″ image_height=”300px” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.55)” text_align=”left” text_hover=”bounce”]

Onschool

Hợp tác với GSM – triển khai mở rộng đào tạo chất lượng quốc tế

[/ux_image_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”fadeInRight”] [ux_image_box style=”overlay” img=”1986″ image_height=”300px” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.55)” text_align=”left” text_hover=”bounce”]

Onschool

Văn phòng miền Nam mở rộng quy mô, khởi sắc cùng nhiệm vụ mới

[/ux_image_box] [/col] [/row] [row] [col span=”4″ span__sm=”12″ animate=”fadeInRight”] [ux_image_box style=”overlay” img=”1985″ image_height=”300px” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.55)” text_align=”left” text_hover=”bounce”]

Onschool

Kết hợp với trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghệ triển khai chương trình cử nhân trực tuyến 

[/ux_image_box] [/col] [/row] [/ux_slider] [row h_align=”center” padding=”-33px 100px 0px 0px”] [col span__sm=”12″ margin=”-46px 0px 0px 0px”] [button text=”Tìm hiểu thêm” letter_case=”lowercase” style=”link” padding=”0px 0px 0px 450px” link=”#onschool”] [/col] [/row] [/section]